การใช้ข้อมูลของแอปพลิเคชัน

 เงื่อนไขการลงทะเบียน TWZ Care แอปพลิเคชันที่เข้าถึงข้อมูล โดยมีเงื่อนไขภาระผูกพันที่จะให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคล

เมื่อคุณเพิ่มแอปพลิเคชัน

 คุณอนุญาตให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลโพรไฟล์ของคุณ เพื่อให้บริการแบบส่วนตัวและเปิดวิธีการเชื่อมโยงกับสังคมมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวและอื่น ๆ ที่คุณให้กับแอปพลิเคชัน โดยสมัครใจอาจจะแสดงอยู่ในแอพ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานของแอพ สมาชิกคนอื่น ๆ จะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลโพรไฟล์ที่เป็นส่วนตัวของคุณได้

นอกจากนี้ เมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน

 คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่าการใช้แอปพลิเคชันของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของนักพัฒนาแอปพลิเคชัน และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

ในบางกรณี นักพัฒนาแอปพลิเคชันอาจขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้

- ภาพรวมโพรไฟล์ของคุณ - ชื่อ นามสกุล รูปภาพ พาดหัว ตำแหน่งปัจจุบัน

- อีเมลของคุณ - อีเมลหลัก ที่ใช้สำหรับบัญชีของคุณ

- ข้อมูลติดต่อของคุณ - หมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้สำหรับบัญชีของคุณ

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ โปรดติดต่อเรา โดยเข้าไปที่หน้าติดต่อเรา www.twz.co.th/contact-twz/ หรือส่งไปที่สำนักงานของเรา

ลิขสิทธิ์ ©2018 TWZ Corporation Public Company Limited สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด